Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę na zadanie pn. ,, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Święciechowa - na majątku ENEA Oświetlenia Sp. z o.o.''

Zadanie dotyczy wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Święciechowa w których zlokalizowane jest oświetlenie należące do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Przewidywana wartość inwestycji: 1 369 900,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 095 920,00 zł
Wkład własny : 273 980,00 zł