Więcej informacji : https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/oferty-pracy/137-jednostki-organizacyjne/ogloszenia-o-naborze/6461-dyrektor-szkoly-podstawowej-w-lasocicach-oglasza-nabor-na-stanowisko-pracy-sprzataczka-w-wymiarze-0-75-etatu-30-godzin-3.html