Więcej informacji na stronie: https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/oferty-pracy/137-jednostki-organizacyjne/ogloszenia-o-naborze/6445-dyrektor-szkoly-podstawowej-im-marii-sklodowskiej-curie-w-swieciechowie-oglasza-nabor-na-stanowisko-intendenta.html