OchotniczaStraż Pożarna w Święciechowie podpisała umowęo dofinansowanie zakupu wyposażeniaześrodków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wramach dofinansowania zakupiono 5 kompletów ubrań specjalnych oraz2 hełmy strażackie z wyposażeniem firmy Rosenbauer.

Tytułprojektu: „Zakupubrań specjalnych i hełmów dla Ochotniczej Straży Pożarnej wŚwięciechowie.”

Wartośćprojektu: 21.482,69 zł.

Wartośćdofinansowania: 20.000,00 zł.

https://www.gov.pl/web/nfosigw

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo Wojewódzkiego Fundudszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Logo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej