Podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego PROW na lata 2014 - 2020 z dnia 08.04.2022 r. na ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach''

Zakres umowy obowiązuje prace związane z zagospodarowaniem terenu zielonego po boisku sportowym w Lasocicach na cele rekreacyjno - sportowe. Kolejny etap zadania obejmuje utworzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw.

W siłowni zaprojektowano bezpieczną nawierzchnię oraz pięć urządzeń ( prasa nożna, orbitek, prasa ręczna, biegacz oraz koła Tai Chi ) plac zabaw natomiast zaplanowano wśród drzew i krzewów ze ścieżką sensoryczną, która stymuluje zmysł dotyku.

Plac zabaw zostanie wyposażony w podwójną huśtawkę, bujak spręzynowy, piaskonicę, mojave, domek, bujak sprężynowy helikopter, linaria oraz ławeczkę piknikową.

W ramach wieloletniego działania zostanie utworzony kompleks, składający się z trzech stref: strefy wejściowej z parkingiem, siłowni zewnętrznej i placu zabaw z budynkiem gospodarczym oraz strefy rekreacyjnej z grillem i wiatami rekreacyjnymi.

Przypominamy jest to kolejny etap zadania, w ubiegłym roku wykonano wiatę wraz z wyposażeniem ( 4 stoły i 8 ławek bez oparcia ) oraz zakupiono i posadzono 112 roślin ( świerk serbski, sosna czarna, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowa, klon globosum ).

Łączna kwota inwestycji: 205.450,07 zł
Kwota dofinansowania: 130.727,00 zł
Środki własne gminy: 74.723,07 zł

Zakończenie inwestycji w tym roku uzależnione jest od złożonych ofert i cen na wykonanie tego zadania w ogłoszonym postępowaniu.