Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy odcinka drogi ul. Granicznej w Przybyszewie. 

Kwota dofinansowania to 112 500,00 zł przy wkładzie własnym gminy w kwocie 537 500,00 zł 

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości – 0,300 km 

Dofinansowanie otrzymano w ramach programu ,,Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych''