Na stronie internetowej Polskiego Alarmu Smogowego ukazał się ranking dotyczący liczby składanych wniosków w ramach programu Czyste Powietrze.

Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu "Czyste Powietrze" złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach.

Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych we wszystkich kwartałach 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

Według danych Gmina Święciechowa w III kwartale znalazła się w 100 najaktywniejszych gmin w Polsce jak również jest zdecydowanym liderem w liczbie złożonych wniosków w powiecie leszczyńskim w 2021 r.

Łącznie w 2021 roku złożono 79 wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za tak aktywne dołączanie do programu i liczymy na dużo więcej! Cieszy nas fakt, że mieszkańcy zaczęli jeszcze bardziej starać się o poprawę jakości powietrza i rozpoczęli proces wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.