Wykonawcą inwestycji była firma ,, ELEKTROINSTAL'' Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W ramach zadania postawiono 1 słup oświetlenia drogowego z oprawami LED przy leśniczówce w Książęcym Lesie

Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji brutto: 11 457,06 zł