Wykonawcą inwestycji była firma ,, ELEKTROINSTAL'' Paweł Smużniak z siedzibą we Wschowie. W ramach zadania postawiono 21 słupów oświetlenia drogowego z oprawami LED.

Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji brutto: 160 528,95 zł