Na ulicy Granicznej w Przybyszewie trwają prace nad budową sieci oświetlenia drogowego. Jednym z celów inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę 5 słupów oświetlenia drogowego z oprawą LED od numeru 32 do numeru 40 

Zadanie realizowane jest przez firmę Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Klak z siedzibą w Ziemnicach 

Koszt inwestycji brutto: 54.888,89 zł