Poruszane tematy: 

  1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Święciechowa okręg wyborczy nr 12 w Lasocicach
  2. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Święciechowie 
  3. Przebudowa ul. Granicznej 
  4. Budowa ścieżki rowerowej Lasocice - Święciechowa