""

2017

Opublikowano w dniu 2018.02.15 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Inne

Lp.

Treść petycji

Sposób rozstrzygnięcia

1

Publikacja treści wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Pozytywny

2

Przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2017.

Negatywny

3

Zamieszczenie na stronie internetowej Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do odnośnego serwisu

Pozytywny

4

Publikacja na stronie internetowej Gminy baneru dotyczącego Konferencji związanej z problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej

Pozytywny

5

Protest przeciwko planowanej inwestycji na terenie miejscowości Przybyszewo polegającej na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Przybyszewo"

Negatywny

6

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Święciechowa przy ul. Lasocickiej

Pozytywny

7

Kompleksowy remont ulicy Krótkiej w Przybyszewie

Pozytywny

8

Przekazanie tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół)

Negatywny

9

Przekazanie wniosku do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych

Pozytywny

10

Publikacja na stronie internetowej Urzędu Gminy programu do nauki matematyki

Negatywny

11

Przesłanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Negatywny

12

Przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych.

Pozytywny

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon