Pytania i odpowiedzi - Uzgodnienie zjazdu z działki

Opublikowano w dniu 2017.03.30 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Budownictwo

1. Gdzie można złożyć wniosek o uzgodnienie zjazdu z działki, na drogę będącą w zarządzie Gminy Święciechowa?

Wniosek składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy w Święciechowie. Przed złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds. zagospodarowania przestrzennego: Przemysław Kołodziej, tel. 65-5333-518, e-mail: planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl , Ul. Ułańska 4, pok. nr 9 (II piętro).

1.  2. Jestem właścicielem dwóch działek w Gminie Święciechowa. Jedna leży przy drodze powiatowej, druga przy drodze wewnętrznej, której właścicielem jest Gmina. Czy uzgodnienie zjazdu zarówno z jednej, jak i z drugiej działki będę mógł załatwić w urzędzie gminy?

Nie. Musi Pan złożyć dwa odrębne wnioski do właściwego zarządcy drogi. W przypadku działki usytuowanej przy drodze powiatowej zezwolenie na lokalizację zjazdu (w drodze decyzji administracyjnej) wydaje starosta. Natomiast jeśli chodzi o drugą działkę, sprawę tą będzie Pan mógł załatwić w urzędzie gminy. Z racji tego, że działka zlokalizowana jest przy drodze wewnętrznej wydawane jest uzgodnienie lokalizacji zjazdu przez wójta.

2.  3. Jestem współwłaścicielem działki, czy mogę sam wystąpić o uzgodnienie zjazdu z działki, na drogę będącą w zarządzie gminy?

W przypadku składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości należy załączyć oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody lub udzielone przez nich pełnomocnictwo.

3.  4. Jakie dokumenty muszę dołączyć do wniosku o uzgodnienie zjazdu z działki, na drogę będącą w zarządzie gminy?

W celu uzyskania uzgodnienia do wniosku należy dołączyć mapkę sytuacyjną.

4.  5. Czy za wydanie uzgodnienia zjazdu z działki, na drogę będącą w zarządzie gminy pobiera się opłatę skarbową?

Za wydanie uzgodnienia nie pobiera się opłaty skarbowej. Jedynie w przypadku działania przez pełnomocnika wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde udzielone pełnomocnictwo.

5.  6. Gdzie można uiścić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można wpłacić na konto bankowe Gminy Święciechowa: PBS F/Święciechowa Nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007 lub u inkasenta w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.

6.  7. Jak długo czeka się na wydanie uzgodnienia zjazdu z działki, na drogę będącą w zarządzie gminy?

Jeśli wniosek jest kompletny nie powinno to trwać dłużej niż 7 dni.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon