Pytania i odpowiedzi - Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opublikowano w dniu 2017.03.30 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Załatw sprawę Budownictwo

1.  1. Gdzie można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Wniosek składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy w Święciechowie. Przed złożeniem wniosku można go skonsultować i sprawdzić z pracownikiem ds. zagospodarowania przestrzennego: Przemysław Kołodziej, tel. 65-5333-518, e-mail: planowanieprzestrzenne@swieciechowa.pl , Ul. Ułańska 4, pok. nr 9 (II piętro).

2.  2. W jakich sytuacjach może mi być potrzebne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Może ono być potrzebne, m.in.: w banku - przy staraniu się o kredyt, w kancelarii notarialnej- przy kupnie bądź sprzedaży nieruchomości, w starostwie powiatowym – przy staraniu się o pozwolenie na budowę lub na potrzeby procedury podziałowej (podział rolny).

3.  3. Nie jestem właścicielem działki, ale zamierzam ją kupić. Czy mogę wystąpić o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Tak. Osoba ubiegająca się o takie zaświadczenie nie musi być jej właścicielem, ale musi wykazać swój interes prawny. Niewątpliwie osoba zamierzająca nabyć nieruchomość ma interes prawny w ustaleniu przeznaczenia tego terenu w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego. Stąd też może Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia.

4.  4. Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek (zgodnie z zamieszczonym wzorem), w którym wskazujemy wszelkie informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki) oraz określamy cel wydania zaświadczenia (np. przedłożenie w kancelarii notarialnej, w banku, w starostwie powiatowym).

5.  5. Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każde udzielone pełnomocnictwo.

6.  6. Gdzie można uiścić opłatę skarbową?

Opłatę skarbową można wpłacić na konto bankowe Gminy Święciechowa: PBS F/Święciechowa Nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007 lub u inkasenta w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.

7.  7. Jak długo czeka się na wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Jeśli wniosek jest kompletny nie powinno to trwać dłużej niż 7 dni.

8. Czy mogę się odwołać, jeśli odmówiono mi wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Jeśli organ w drodze postanowienia odmówi wydania zaświadczenia o
przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, można wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego postanowienia.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon