Cyfrowy rozwój samorządów - nowe obszary świadczenia e-usług w 14 gminach województwa wielkopolskiego

Opublikowano w dniu 2018.09.06 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa w kategorii Wiadomości

W sierpniu 2018 roku rozpoczął się kolejny projekt pilotowany przez stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, wspierający rozwój elektronicznej administracji w województwie wielkopolskim.


Przedsięwzięcie pn: Cyfrowy rozwój samorządów - nowe obszary świadczenia e-usług w 14 gminach województwa wielkopolskiego, realizowane będzie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

Partnerem wiodącym projektu jest WOKiSS, a partnerami i odbiorcami działań 14 wielkopolskich gmin: Białośliwie, Jutrosin, Kołaczkowo, Lwówek, Nekla, Osieczna, Pakosław, Pępowo, Piaski, Święciechowa, Turek, Wągrowiec, Wielichowo i Zagórów.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w powyższych gminach województwa wielkopolskiego. Poprzez wdrożenie rozwiązań ICT poprawiona zostanie efektywność usług w obszarach podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami, a także podniesione zostaną kompetencje pracowników samorządowych. Poprawiając dostęp do usług publicznych usprawniona zostanie obsługa klientów w gminach partnerskich.

 

Rezultatem projektu będzie wdrożenie w każdej gminie uczestniczącej nowego narzędzia internetowego do obsługi mieszkańców i przedsiębiorców. Umożliwi to podatnikom uzyskanie dostępu do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie dokonanych płatności i aktualnego stanu zobowiązań, dokonywanie płatności online, jak również składanie różnych pism i wniosków do urzędu.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

·       skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie spraw urzędowych,

·       udostępnienie różnych usług w jednym miejscu, 

·       możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie przez Internet,

·       umożliwienie osobom niepełnosprawnym łatwego załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie,

·       ograniczenie liczby dodatkowych dokumentów koniecznych przy realizacji sprawy urzędowej,

·       zmniejszenie obciążenia pracą urzędników,

·       możliwość korzystania z aktualnych danych dostępnych w bazach gminy,

·       podniesienie wiedzy przez pracowników samorządowych i nabycie przez nich praktycznych kompetencji związanych z obszarem nieruchomości, podatków, ICT, PZP, praktyczną wiedzę z zakresu PPP, obsługi klienta oraz równości szans i niedyskryminacji.

 

Zakończenie projektu nastąpi w marcu 2020 roku.


""

Poznań, 10 lipca 2018r.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy WOKiSS i 14 gminami.

Całkowita wartość projektu: 2 050 991,79 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (EFS):  1 728 575,88 zł

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon