""

Ogłoszenie o konkursie ofert dla przedszkoli niepublicznych

Opublikowano w dniu 2021.07.16 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Konkurs

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Święciechowa w roku szkolnym 2021/2022.

1.      Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Święciechowa w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych szkołach podstawowych lub niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego,  w których zorganizowano oddziały przedszkolne wraz  z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.).

2.      Celem zadania jest zapewnienie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Gminie Święciechowa, na warunkach określonych w uchwale Nr XL/304/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolu publicznym i innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez Gminę Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2103).


Zarządzenie

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon