""

Rozstrzygnięcie naboru wniosków w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2021 roku.

Opublikowano w dniu 2021.04.15 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Sport i rekreacja

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w zakresie  wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2021 roku.

1. Na realizację wybranych projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa w 2021 r.” przeznaczona zostaje kwota dotacji w wysokości 88.500 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).

2. Łącznie w ramach naboru wpłynęło 7 ofert.

3. Dofinansowanie w ramach naboru otrzyma 7 Wnioskodawców.

4. Szczegółowy podział dotacji :

L.p.

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa projektu sportowego

Proponowana

kwota dotacji

1.

Klub Sportowy Kormoran Święciechowa

(wniosek nr 1)

„Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa na rok 2021.”  

 27.000 zł

2.

Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska ELPA Święciechowa”

(wniosek nr 2)

„Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.”

 13.000 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „Dragon”

(wniosek nr 3)

„Szkolenie zawodników i zawodniczek w Taekwondo Olimpijskim.”  

 10.000  zł

4.

Klub Sportowy ISKRA Długie Stare

(wniosek nr 4)

„Projekt wspierający rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa na rok 2021.”  

 20.000  zł

5.

UKS „DĄB” LESZNO

(wniosek nr 5)

„Rozwój orientacji sportowej na terenie Gminy Święciechowa .”

 1.500  zł

6.

Stowarzyszenie STRZELCY ŚWIĘCIECHOWSCY

(wniosek nr 6)

„Popularyzowanie i szkolenie w zakresie strzelectwa sportowego mieszkańców Gminy Święciechowa na 2021 roku.”

 2.500 zł

7.

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Niechłód

(wniosek nr 7)

„Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez tenis stołowy.”

 14.500  zł

Razem

 88.500  zł

Uwaga!

W przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż była wnioskowana, Wnioskodawca ma prawo wycofać wniosek lub dokonać jego korekty, dostosowując go do wysokości przyznanej dotacji.

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wycofaniu wniosku lub do złożenia zaktualizowanego/ostatecznego projektu przedsięwzięcia do dnia 23 kwietnia 2021 roku. Aktualizację należy złożyć na druku wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego z dopiskiem „Aktualizacja”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 stycznia 2021 r .

Szczegóły dotyczące udzielonej dotacji zostaną określone w umowie o realizację projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Święciechowa na 2021 rok.


Załącznik do ogłoszenia: druk wniosku – „Aktualizacja wniosku”

Rozstrzygnięcie Naboru Wniosków

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon