""

Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Święciechowa

Opublikowano w dniu 2021.04.26 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Przypominamy, iż na mocy podpisanej umowy z Powiatem Leszczyńskim utworzono nieodpłatny punkt pomocy prawnej na terenie naszej Gminy.

Przed pandemią COVID-19 z pomocy było można korzystać co tydzień w poniedziałki w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4 pok. nr 1 ( parter ) w godzinach od 8:00-12:00.

W związku z zagrożeniem epidemicznym Starosta Leszczyński do odwołania zawiesił działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim. Udzielanie porad prawnych do odwołania odbywa się wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonu i poczty elektronicznej.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lesznie.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem 65 5296801 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. w poniedziałki w godz. od 08:00 -16:00, a od wtorku do piątku w godz. od 07:00-15:00.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon