""

Urząd Skarbowy w Lesznie informuje o ważnych zmianach od 1 stycznia 2021 r.

Opublikowano w dniu 2021.01.22 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2021 r. obsługa największych firm w jednym miejscu

• Największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy w Polsce – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.

• Wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych.

• Mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do zwykłych urzędów skarbowych.

Od 2021 roku obsługa największych firm w Polsce została przeniesiona do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym, który powstał na bazie I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe zajmować się będą obsługą średnich i dużych firm oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki, a obsługa mniejszych podmiotów z kapitałem zagranicznym przeniesiona została do zwykłych urzędów skarbowych.

I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie obsługiwać będzie podmioty z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto powyżej 50 mln euro). Jemu też została przypisana obsługa NBP, banków państwowych i krajowych oraz banków hipotecznych, a także krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, podatkowych spółek kapitałowych i spółek giełdowych.

Wszystkie zmiany nastąpiły automatycznie, z mocy przepisów prawa. Firmy nie muszą zatem aktualizować danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r.: · w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu, do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020 r. poz. 2456), · zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2410).

Wyspecjalizowane urzędy dla dużych i średnich podatników

• 1 stycznia 2021 r. zmieniła się właściwość wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Koncentrują się one teraz na dużych podmiotach gospodarczych.

• Mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do zwykłych urzędów skarbowych.

Od 2021 roku wyspecjalizowane urzędy skarbowe (w Wielkopolsce są to: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu oraz Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu) skupią się na obsłudze średnich i dużych firm oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki państwa w regionie.

Mniejsze podmioty z kapitałem zagranicznym obsługiwane są bliżej swoich siedzib, przez zwykłe urzędy skarbowe. Wszystkie zmiany nastąpiły automatycznie, z mocy przepisów prawa.

Firmy nie muszą zatem aktualizować danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym. We wszystkich wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, tak jak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, nie będą rozliczani podatnicy i płatnicy w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

Do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych przechodzi obsługa:

· osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają przychód/obrót netto między 3-50 mln euro (z wyłączeniem spółek cywilnych),

· uczelni i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (o przychodzie ≥3 mln euro),

· przedsiębiorców zagranicznych (o przychodzie ≥3 mln euro),

· oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,

· jednostek samorządu terytorialnego (JST),

· spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

· banków spółdzielczych.

Firmy z kapitałem zagranicznym i przychodem niższym niż 3 mln euro, które do tej pory były obsługiwane przez wyspecjalizowane US, od tego roku rozliczać będą się w urzędach zgodnie ze swoją właściwością. Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r.: · w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu, do których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020 r. poz. 2456), · zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2410)    

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon