""

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinaria dla przedsiębiorców

Opublikowano w dniu 2021.01.13 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Przedsiębiorcy #Szkolenia

1) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią SENDERO Tax & Legal zaprasza na bezpłatne webinarium:

„Wszystko o co chciałeś zapytać, a nie miałeś kogo. Przewodnik po prawie pracy”,

  które odbędzie się 15 stycznia 2021 r. od 10:00 do 12:00.

Webinarium przeznaczone jest zarówno dla osób, które znają podstawowe mechanizmy prawa pracy, jak i dla tych, które dopiero poznają system relacji między pracodawcą i pracownikami. Porozmawiamy o tych kwestiach, którym szczególnie przyglądali się nasi Klienci. Założeniem jest zorganizowanie dyskusji – o ile to możliwie przy spotkaniu w ramach webinarium – między prowadzącym i uczestnikami. Dlatego tym bardziej zachęcamy Państwo do przesłania do nas pytań z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli są zagadnienia, o które zawsze chcieli Państwo zapytać, a nie mieli kogo – to jest odpowiedni czas.  

Agenda:

 • Jak to wszystko uregulować?
 • Obowiązki i odpowiedzialność kadry kierowniczej
 • Czas pracy
 • Podróże służbowe
 • Pracownicy mobilni
 • Lojalki dla pracowników
 • Potrącenia z wynagrodzeń
 • Kontrole trzeźwości
 • Urlop na żądanie
 • Przedstawicielstwo pracowników
 • Podsumowanie

Rejestracja : https://wsseinvestpark.clickme...


2) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z ARENA TAX zaprasza na bezpłatne webinarium: Kluczowe zmiany w obszarze CIT i VAT dla podmiotów działających w WSSE

które odbędzie się 18 stycznia br. o godzinie 10:00.

Agenda spotkania:

1. Możliwość obniżenia stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia strefowego – dotychczasowe podejście;

2. Nowe zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia strefowego – od 1 stycznia 2021 r.;

3. Slim VAT – zmiany od 1 stycznia 2021 r.;

4. Nowa e-faktura – czy ułatwi prowadzenie biznesu;

5. Grupa VAT – nowe rozwiązanie dla grup kapitałowych.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


3) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią SENDERO Tax & Legal zaprasza na bezpłatne webinarium:

„O czym pamiętać zawierając umowy kupna z punktu widzenia praw autorskich”,   które odbędzie się 19 stycznia 2021 r. od 10:00 do 13:00.

Dobra, które nabywamy, usługi, które są dla nas świadczone, są często związane z czyjąś kreatywnością, pomysłowością – myślą ludzką. Prawo chroni określone efekty tej myśli. Prawo autorskie chroni utwory. Zamawiając towary lub usługi możemy jednocześnie – czasem nieświadomie - zamawiać chronione utwory. Czy zapłata za towar lub usługę przesądza o możliwości korzystania z praw autorskich? Czy sam fakt legalnego nabycia określonego produktu pozwala na legalne korzystanie z praw autorskich z nim związanych? Co zrobić, aby legalnie korzystać z zamówionych dóbr, nie narażające się na roszczenia ich twórców?

O tym wszystkim opowiedziane zostanie w ramach krótkiego szkolenia.  

Agenda:

 • Towar, dzieło, wynik realizacji usług – to często także utwory chronione przez prawo autorskie.
 • Nabywając towary lub usługi, należy zapewnić sobie prawo do korzystania z utworów.
 • Sposoby na legalne korzystanie z praw autorskich.
 • Specyfika umów przenoszących prawa autorskie.
 • Specyfika umów licencyjnych.
 • Prawa osobiste twórców, wizerunek, własność przemysłowa – zagadnienia towarzyszące nabyciu praw.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

4) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z przedstawicielem SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ zaprasza na bezpłatne webinarium: Wyzwania Łukasiewicza – najkrótsza droga przedsiębiorstw do innowacji, które odbędzie się 21 stycznia br. o godzinie 10:30.

W trakcie webinaru przedstawiony zostanie sposób w jaki Łukasiewicz może wyjść naprzeciw wymaganiom przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R, budowy konsorcjów projektowych oraz dostępu do unikatowych komplementarnych kompetencji i infrastruktury zlokalizowanych w 32 instytutach w całym kraju. Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W procesie Wyzwań Łukasiewicza w zaledwie 15 dni proponujemy przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Rejestracja : https://wsseinvestpark.clickme...Serdecznie zapraszamy !

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon