""

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne szkolenia online

Opublikowano w dniu 2020.11.10 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Szkolenia @Przedsiębiorcy

1) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Kancelarią SENDERO Tax & Legal  zaprasza na bezpłatne webinarium:

„Związki zawodowe versus inne przedstawicielstwa pracowników”  które odbędzie się 13 listopada 2020 r. od 10:00 do 12:00.

Kilka słów zachęty:

Przedstawicielstwo pracowników wcale nie kończy się, gdy zaczynają działać związki, a rada pracowników też może się przydać.

Webinar jest kontynuacją wydarzenia 30 listopada br. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.  

Agenda:

 1. Pomijany obowiązek powołania przedstawicieli u każdego pracodawcy, u którego nie działają związki.
 2. Jak powołać przedstawicieli? Wybory przedstawicieli, a może nie? Zwłaszcza w czasach covidowych.
 3. Jeden czy wielu przedstawicieli?
 4. Sprawy do obowiązkowej konsultacji z przedstawicielami: z jednym czy wieloma? Czy Państwo uwierzą jak wiele jest tych spraw w kodeksie pracy i innych ustawac Gdy jednak powstaną związki może nie warto pozbywać się przedstawicieli, choć związki będą do tego dążyć…Rada pracowników, to też reprezentacja pracownicza, ale inna niż przedstawiciele. Może nie trzeba bać się rady. Rady europejskie.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

2) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią prawniczą Dentons, zaprasza państwa na bezpłatne webinarium:

  „Zachęty podatkowe na inwestycje i innowacje”,

którego celem będzie omówienie zmian i aktualnych problemów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/Specjalnych Stref Ekonomicznych (PSI/SSE), a także ewentualnych innych zachęt podatkowych związanych z inwestycjami, innowacjami lub działalnością badawczo-rozwojową.

  Webinarium odbędzie się 16 listopada 2020 r. w godz. 10:00 do 12:30.

  Wydarzenie adresowane jest do członków zarządu, służb finansowych i podatkowych, zespołów odpowiadających za inwestycje oraz działalność R&D oraz działów prawnych przedsiębiorstw działających na terenie strefy, zarówno rozważających pozyskanie zachęt inwestycyjnych w związku z planowanymi projektami, jak i korzystających już oraz rozliczających takie zachęty.

  W ramach webinarium omówione zostanie między innymi:

 • niedawne oraz zapowiadane zmiany w przepisach dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji,
 • możliwości dostosowania realizowanych projektów i zobowiązań inwestycyjnych do nowego otoczenia gospodarczego i warunków finansowych związanych z pandemią COVID-19,
 • wpływ wsparcia uzyskiwanego w związku z pandemią COVID-19, w tym w związku z zatrudnieniem, na pomoc publiczną uzyskaną w ramach PSI/SSE,
 • stosowanie w praktyce objaśnień podatkowych oraz ogólnej interpretacji Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania przepisów strefowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego w kwestii rozliczenia pomocy w przypadku posiadania więcej niż jednej decyzji o wsparciu (zezwolenia strefowego),
 • najnowszą praktykę w zakresie rozpoznania kosztów kwalifikowanych inwestycji w PSI, jak również kalkulacji strefowych oraz pozastrefowych przychodów i kosztów, w tym w zakresie polityki ustalania odpisów amortyzacyjnych,
 • możliwości korzystania z dodatkowych zachęt na inwestycje i rozwój, w tym w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości (także w związku z przedłużeniem obowiązywania unijnych ram pomocy do 2023 roku), grantu rządowego, ulgi B+R, IP Box czy 50% kosztów uzyskania przychodu dla personelu twórczego, jak również łączenia tych zachęt z pomocą publiczną w PSI (SSE),
 • planowane nowe rozwiązania dotyczące ulgi na prototyp oraz ulgi na robotyzację przedsiębiorstw,
 • aktualne zagadnienia i ryzyka związane z oceną polskich przepisów o PSI (SSE) przez Komisję Europejską.

 Powyższe zagadnienia będą omawiane w oparciu o realne przypadki z praktyki biznesowej, zaś uczestnicy będą mieli możliwość zadawania prowadzącym pytań w interesujących ich kwestiach.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


3)Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Instytutem Cen Transferowych, zaprasza państwa na bezpłatne webinarium:  

„Kontrole podatkowe cen transferowych w SSE – jak się przygotować?",

które odbędzie się 17 listopada 2020 r. w godz. 10:00 do 12:00.

Na gruncie znowelizowanych przepisów podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, zobligowani są do złożenia informacji TPR-C.

Jednym z celów wprowadzenia formularza TPR-C jest zwiększenie efektywności przeprowadzanych kontroli w obszarze cen transferowych. Niezależnie od tego z roku na rok łączna kwota doszacowań z przeprowadzonych kontroli jest coraz wyższa. Podczas szkolenia pokażemy, jak przygotować się do kontroli podatkowej transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z szczególnym uwzględnieniem podmiotów znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych.

Zakres merytoryczny:

 1. Specyfikacja działalności na terenie SSE w kontekście cen transferowych. 1.1 Centra odpowiedzialności w spółce strefowej. Wydzielenie organizacyjne, 1.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi.
 2. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych.
 3. Struktura i procedura kontroli. 3.1 Kontrole podatkowe.   3.1.1.Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli.   3.1.2. Przebieg kontroli podatkowej.   3.1.3. Ustalenia kontroli cen transferowych. 3.2.Kontrole karne skarbowe.
 4. Co jest przedmiotem kontroli? Kluczowe ryzyka. 4.1.Poprawna identyfikacja transakcji kontrolowanej. 4.2.Wybór metody szacowania cen. 4.3.Wartość transakcji
 5. Transakcje podlegające kontrolom rutynowym. Ryzyka podatkowe. 5.1.Opłaty licencyjne. 5.2.Klucze podziału kosztów. 5.3.Pożyczki i poręczenia. 5.4.Transakcje rutynowe. 5.5.Podniesienie kapitału zakładowego jako forma wsparcia finansowego. 5.6.Wypłata dywidendy.
 6. Dokumenty podlegające kontroli. 6.1.Local file. 6.2.Analiza porównawcza. 6.3.Klauzula rynkowego poziomu cen.
 7. Narzędzia zabezpieczające. 7.1.Bazy danych. 7.2.Kompensata transakcji. 7.3.Korekta cen transferowych. 7.4.Pełnomocnictwo. 7.5.Defence file.
 8. Sankcje wynikające z decyzji podatkowych.
 9. Procedura odwołania od decyzji doszacowującej.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

4) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Compliance Partners Szpytka sp.k. zaprasza na bezpłatne webinarium:

Status MŚP w kontekście orzecznictwa i praktyk instytucji pośredniczących

które odbędzie się 19 listopada br. o godzinie 10:00.

Agenda spotkania:

1. Definicja MŚP w prawie unijnym i polskim. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i jego skutki –  wątpliwości Klientów.

2. Orzecznictwo ETS i decyzje Komisji Europejskiej w zakresie ustalania statusu MŚP oraz interpretacje IZ – najciekawsze case study.

3. Wpływ i skutki zmiany statusu MŚP w toku realizacji projektu w szczególności zmiany własnościowe, przekształcenia – problemy praktyczne.

4. Prawidłowość zawierania umów o dofinansowanie Projektów i wypowiadania tych umów na różnych etapach realizacji z powodu niespełniania przez Beneficjentów kryteriów deklarowanego statusu MŚP.

5. Zakres kontroli i podmioty uprawnione do badania kryteriów spełniania MŚP.

6. Prawne konsekwencje błędnego określenia statusu MŚP przez przedsiębiorstwo.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon