""

XXIV Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2020.10.29 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: +Wideo #Sesja Rady

29 października 2020 r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej: Święciechowa, ul. Strzelecka 7 odbędzie się  XXIV Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       
1.      Otwarcie.
2.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.      Projekty uchwał: 1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2020 – 2030,
2)    w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
3)    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
4)    w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
5)    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego,
6)    w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie,
7)    w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa,
8)    w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę.
4.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Święciechowa za rok szkolny 2019/2020.
5.    Wolne głosy i wnioski.
6.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie.                                                                     

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon