""

Wypełnij ankietę ! - pomóż nam przygotować odpowiednią pomoc finansową dla mieszkańców ogrzewających dom piecem pozaklasowym

Opublikowano w dniu 2020.07.27 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Ochrona środowiska

Na terenie Gminy Święciechowa obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (tzw. „uchwała antysmogowa”) z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Stanowi ona akt prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. W celu przygotowania przez Gminę odpowiedniej pomocy dla mieszkańców ogrzewających dom piecem pozaklasowym, która ułatwi dostosowanie źródeł ciepła do wymogów „uchwały antysmogowej”, niezbędna jest informacja o ilości i rodzaju stosowanych źródeł ciepła, a także potrzebach mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczynić się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie Gminy.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza, w tym likwidację źródeł niskiej emisji.

W związku z tym Wójt Gminy Święciechowa zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę można przekazać na różne sposoby: - wrzucić do urny zlokalizowanej przed wejściem do Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4, 64-115Święciechowa, - wysłać pocztą tradycyjną na adres : Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa z dopiskiem na kopercie ANKIETA OGRZEWANIE, - zeskanować (zrobić zdjęcie) i wysłać na adres e-mail: ochronasrodowiska@swieciechowa.pl z tematem ANKIETA OGRZEWANIE, - wypełnić wersję elektroniczną ankiety.

W przypadku niewypełnienia ankiety w terminie do 30 września 2020 r., powyższa ankieta będzie wypełniania przez ankietera, na podstawie wywiadu z właścicielami poszczególnych budynków lub lokali.

Ankieta

Obowiązek informacyjny

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon