""

Ogłoszono przetarg na zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+

Opublikowano w dniu 2020.05.25 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Przetarg #Dofinansowano z Unii Europejskiej

Więcej informacji


W ramach przetargu na zakup komputerów Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 55 000,00 zł na zakup 22 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła+ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon