""

OBNIŻENIE CZYNSZÓW !

Opublikowano w dniu 2020.04.17 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Przedsiębiorcy

Informujemy, iż w związku ze stanem epidemii skutkującym ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Gmina Święciechowa wprowadziła obniżenia czynszu w lokalach użytkowych będących jej własnością.

Na pisemny umotywowany wniosek najemcy/dzierżawcy czynsz w miesiącach kwiecień - maj 2020 r może zostać obniżony :

- maksymalnie o 90 % w stosunku do wysokości czynszu wynikającego z zawartej umowy jeżeli z powodu stanu epidemii zwykły przychód przedsiębiorcy z przedmiotu dzierżawy/najmu uległ znacznemu zmniejszeniu, gdyż działalność przedsiębiorcy została prawnie czasowo ograniczona,

-maksymalnie o 60 % w stosunku do wysokości czynszu wynikającego z zawartej umowy jeżeli z powodu stanu epidemii zwykły przychód przedsiębiorcy z przedmiotu dzierżawy/najmu uległ znacznemu zmniejszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uwaga warunek obniżenie stawki czynszu dotyczy najemców/dzierżawców, którzy do końca stycznia 2020 r. nie posiadali zaległości z tytułu najmu/dzierżawy.

Więcej informacji oraz wniosek dostępny jest pod wskazanym adresem : TUTAJ

Jednocześnie informujemy, że 16 kwietnia 2020 r. podczas Sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2020 oraz przedłużenia  terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Uchwała wejdzie w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon