""

Informacja o sporządzeniu wykazu form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Święciechowa związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Opublikowano w dniu 2020.04.01 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 0050.35.2020 z dnia 27 marca 2020 roku określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Święciechowa.

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Święciechowa w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie obejmuje:

1) Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin na zasadach określonych w obowiązujących przepisach pomocy społecznej.

2) Pomoc o charakterze interwencyjnym:

  1. udzielenie pomocy żywnościowej osobom pozostającym w kwarantannie domowej na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej w poleceniach Wojewody Wielkopolskiego,

  2. koordynowanie w dostarczaniu żywności osobom w kwarantannie domowej,

  3. udzielanie osobom starszym samotnym, z tytułu wieku, choroby usług opiekuńczych w myśl obowiązujących przepisów pomocy społecznej,

  4. udzielanie pomocy seniorom samotnym i niepełnosprawnym w stopniu znacznym poprzez zakup i dostarczanie artykułów spożywczych i leków,

3) Koszt zakupu artykułów spożywczych i leków dla seniorów, jeżeli senior przekracza kryterium dochodowe w obowiązujących przepisach pomocy społecznej, będzie ponosić wnioskodawca.

4) Otrzymanie pomocy następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jego opiekuna prawnego.

5) Wnioski o udzielenie pomocy można składać w formie telefonicznej pod numerem telefonu 65 533 07 32, 65 533 00 32 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie, bądź na adres ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa, za pośrednictwem e-mail: ops_swie@wp.pl, EPUAP lub portalu EMPATIA.

Wniosek o pomoc

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon