""

Wójt Gminy Święciechowa informuje o nałożonych ograniczeniach wynikających z ogłoszenia na obszarze Polski stanu epidemii

Opublikowano w dniu 2020.03.27 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Zdrowie

Wójt Gminy Święciechowa informuje o nałożonych ograniczeniach wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. 2020 r. poz. 522) .

Na terenie całego kraju obowiązują od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 11 kwietnia 2020 roku (włącznie) następujące ograniczenia:

Ograniczenia w przemieszczaniu się.

Wprowadzono zakaz swobodnego przemieszczania się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy :

- dojazdu do pracy - jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.

- wolontariatu - jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego - możesz się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Ograniczenie ilości osób w środkach publicznego transportu.

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie (tramwaju lub metrze) tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. (Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.)

Całkowity zakaz zgromadzeń.

Nowe przepisy zakazują gromadzenia się więcej niż 2 osób. Zakaz nie dotyczy rodzin.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych.

We mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Pozostałe ograniczenia.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Rozporządzenie

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon