""

Informacja w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród mieszkańców Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2020.03.11 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Zdrowie

W związku z niepokojącymi informacjami o rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce informujemy o:

1) zawieszeniu zajęć w klubie dziecięcym, w przedszkolu i w szkołach podstawowych do 25 marca 2020 r. W dniach 12-13 marca br. ww. placówki będą pełniły wyłącznie funkcję opiekuńczą względem dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki domowej,

2) odwołaniu wszelkich imprez, wydarzeń i zajęć organizowanych przez Urząd Gminy w Święciechowie, jak również przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy,

3) polecaniu odwołania wszelkich imprez, wydarzeń, zajęć organizowanych przez Jednostki Pomocnicze Gminy Święciechowa – Sołectwa,

4) wprowadzeniu zakazu wynajmu i korzystania z sal wiejskich i obiektów sportowych na terenie Gminy Święciechowa.

Ponadto prosimy o:

1) odwołanie imprez, wydarzeń i zajęć na terenie naszej gminy przez wszystkich innych organizatorów,

2) ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Urzędzie Gminy w Święciechowie oraz w innych jednostkach organizacyjnych gminy. Zachęcamy do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, ePUAP). Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego,

3) nieprzekazywanie niesprawdzonych informacji, tworzenie insynuacji, plotek, co może dodatkowo utrudnić sprawną komunikację na linii Wielkopolski Urząd Wojewódzki - Starostwo Powiatowe - Urząd Gminy – Mieszkańcy.

Równocześnie apelujemy o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki zdrowotnej oraz przestrzeganie procedur postępowania związanych z koronawirusem, przy jednoczesnym stosowaniu się do wszelkich zaleceń służb sanitarnych.

Prosimy o zachowanie spokoju i śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej gminy oraz na naszym oficjalnym profilu facebookowym.

Przypominamy! Jeśli zaobserwują Państwo u siebie objawy takie jak np.: duszności, gorączka, kaszel i bóle mięśni, lub mieli Państwo kontakt z osobą zakażoną należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numery wskazane poniżej lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych: 61 873 92 95.

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci: 61 859 03 36, 539 524 935, 504 907 994.

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590.

Lista szpitali na terenie województwa wielkopolskiego, do których należy zgłosić się w przypadku podejrzenia zakażenia:

1. Poznań, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, ul. Nowowiejskiego 56/58. 2. Poznań, Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, ul. Szpitalna 27/33.

3. Poznań, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3.

4. Konin, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego, ul. Szpitalna 45.

5. Kalisz, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, ul. Toruńska 7.

Źródło: www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon