Gmina Święciechowa wspiera Maluchów+ - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa

Opublikowano w dniu 2019.11.25 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Dofinansowano z Unii Europejskiej

"Gmina Święciechowa wspiera Maluchów+ - utworzenie pierwszego Klubu dziecięcego w Gminie Święciechowa" to tytuł projektu, w którym nasza Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, poddziałanie 641: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 258 705,42 zł Kwota dofinansowania : 1 114 705,42 zł

Prace podzielono na :

Zadanie 1 Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Święciechowa : 320 767,18 zł

- adaptację i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci w kwocie 186 168,96 zł

- zakup wyposażenia i środków trwałych w kwocie 90 515,60 zł

- zakup drobnego wyposażenia i innych elementów niezbędnych do organizacji opieki na dziećmi - 44 082,62 zł

Zadanie 2 Bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Święciechowa - 728 154,00 zł

dofinansowanie na to zadanie wynosi 584 154,00 zł ,wkład własny : 144 000,00 zł.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, jedynymi opłatami zgodnie ze złożonym wnioskiem i zawartą umową dofinansowania jakie mogą być pobierane w okresie realizacji Projektu są opłaty rodziców z tytułu wyżywienia w kwocie 10,00 zł na dzień . Po upływie 2 lat opłata za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Święciechowie w wymiarze do 10 godzin dziennie wyniesie 350,00 zł miesięcznie plus opłaty za wyżywienie dziecka .

Zatem nie czekaj,złóż wniosek już dziś, gdyż uczestnicy projektu którzy zgłoszą się do 29.11.2019 r. zostają zwolnieni z opłat w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Jedyną opłatą to wyżywienie w wysokości 10,00 zł dziennie.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon