""

Projekt „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej” zakończony!

Opublikowano w dniu 2019.09.09 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Dofinansowano z Unii Europejskiej +Galeria


W nowym przedszkolu w Święciechowie dobiegła końca realizacja projektu pn. „Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”. Projekt dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był od 1 marca 2018r. do 31 lipca 2019 r., jego celem było utworzenie i utrzymanie 50 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich w gminie Święciechowa oraz poprawa jakości opieki nad dziećmi w przedszkolu w wyniku poszerzenia zakresu zajęć dodatkowych i podniesienia kompetencji nauczycielek.

W ramach zadania wyposażono plac zabaw, w celu przygotowania do uruchomienia nowych grup przedszkolnych zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki, zapewniono bieżące funkcjonowanie nowych miejsc przedszkolnych, zrealizowano zajęcia dodatkowe dla 50 dzieci oraz dwie nauczycielki podniosły kompetencje w zakresie pedagogiki specjalnej.

Realizacja projektu wpłynęła na osiągnięcie celów szczegółowych podziałania 8.1.1 WRPO 2014+ poprzez wzrost o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 letnich na terenie Gminy Święciechowa. Osiągnięto również takie efekty jak podniesienie wiedzy i umiejętności 50 dzieci 3 i 4 letnich uczestniczących w edukacji przedszkolnej w ramach udziału w zajęciach dodatkowych oraz podniesienie kompetencji 2 nauczycielek poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Całkowita wartość projektu wynosiła 212 651,25 zł, dofinansowanie projektu z UE 180 753,56 zł.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon