""

Oferta pracy dla mieszkańców

Opublikowano w dniu 2019.09.30 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Praca

Oferta ważna do końca października 2019 r.


Gmina Święciechowa nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń. Jednocześnie informujemy, że organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej jest Państwowa Inspekcja Pracy - ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1251 ze zm.).

USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o Państwowej Inspekcji Pracy 1

Art.  1.  [Cele PIP]

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon