""

„Edukacja przedszkolna – poprawa warunków i wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej”

Opublikowano w dniu 2019.06.24 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Dofinansowano z Unii Europejskiej


Projekt wdrażany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1 marca 2018r. do 31 lipca 2019r.

Celem projektu jest utworzenie i utrzymanie 50 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich  w gminie Święciechowa oraz poprawa jakości opieki nad dziećmi w przedszkolu w wyniku poszerzenia zakresu zajęć dodatkowych i podniesienia kompetencji nauczycielek.

Projekt zakłada:

-  wyposażenie placu zabaw w nowoutworzonym przedszkolu;

- przygotowanie do uruchomienia nowej grupy przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich;

- uruchomienie i utrzymanie 50 dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich;

- realizację dodatkowych zajęć przedszkolnych dla 50 dzieci 3 i 4 letnich będących pod opieką Przedszkola;

- podniesienie kompetencji nauczycielek Przedszkola w zakresie pedagogiki specjalnej.  

Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celów szczegółowych podziałania 8.1.1 WRPO 2014+ poprzez wzrost o 50 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 letnich na terenie Gminy Święciechowa. Planowanym efektem projektu jest również podniesienie wiedzy i umiejętności 50 dzieci 3 i 4 letnich uczestniczących w edukacji przedszkolnej w ramach udziału w zajęciach dodatkowych. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji 2 nauczycielek poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wnioskodawca Projektu:  Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa.

Realizacja projektu: Przedszkole Samorządowe w Święciechowie, ul. Kościelna 4, 64 – 115 Święciechowa.

Wartość projektu: 212 651,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 180 753,56 zł


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon