""

Rusza termomodernizacja szkoły w Święciechowie.

Opublikowano w dniu 2017.04.28 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Inwestycja #Dofinansowano z Unii Europejskiej

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie oraz budowa wolnostojącej, kontenerowej kotłowni gazowej”. Do przetargu wpłynęły trzy oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mirosław Miałkowski, Kłoda 59 C, 64 – 130 Rydzyna.

Umowę na realizację przedmiotowej inwestycji podpisano 21 kwietnia 2017 r. . Wartość umowy to 2.271.795,78 zł brutto. Prace mają ruszyć w maju 2017 r. i potrwają do sierpnia przyszłego roku.

Warto przypomnieć, że zadanie jest dofinansowane  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. 

""

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon