Czy chcecie Państwo zasięgnąć bezpłatnej fachowej porady doradcy, w ważnej dla Państwa sprawie dotyczącej działalności Państwa organizacji pozarządowej?

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu gminy Święciechowa do skorzystania z indywidualnego spotkania z doradcą – ekspertem ze Stowarzyszenia Centrum PISOP.

Dyżur doradcy zaplanowano na 10 lipca 2017 r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie (ul. Strzelecka 6).

Organizacje zainteresowane doradztwem prosimy o zgłoszenie się pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub za pośrednictwem adresu e-mail mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl w celu umówienia na dogodną godzinę.

Dzięki finansowaniu ze środków Gminy Święciechowa w ramach oferty „Wsparcie Organizacji Pozarządowych na terenie Gminy Święciechowa” udział w doradztwie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!