Długie Stare

Opublikowano w dniu 2017.03.21 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Wieś leży przy drodze krajowej nr 12. Przez osadę Długie Stare przebiegała granica między tą częścią Wielkopolski, która już należała do Królestwa Polskiego, a pozostałą (można by rzec, iż była to "granica"

polsko-niemiecka w latach 1919-39). Dawna nazwa: Długie Wielkie, względnie Długie Majori.

Na uwagę zasługuje kościół świętego Marcina z XV wieku fundacji
rodziny Dłuskich herbu Nałęcz. W murze otaczającym kościół zachowała się
brama z XVIII wieku. Na ścianie świątyni czas wskazuje zegar słoneczny
Na przykościelnym cmentarzu warto zwrócić uwagę na nagrobek
Nieżychowskich z 1742 roku, dawnych właścicieli wsi.

Pod koniec XVI w. dobra te nabył Rafał Leszczyński ówczesny właściciel Leszna. Był to okres osadnictwa braci czeskich w Lesznie. Rafał Leszczyński przyjął ich wyznanie i przekazał braciom czeskim kościół. Kościół został przywrócony katolikom na początku XVII za sprawą kolejnej właścicielki - Zofii z Rąbinia.

Ciekawym obiektem we wsi jest dwór zbudowany na początku XX wieku dla ówczesnych niemieckich właścicieli Hindersinów. Obszerny budynek z czerwonej cegły, z tynkowanymi detalami posiada dwupiętrowy korpus główny i piętrowe skrzydła po bokach. Dwór w latach 90-tych XX w. został odbudowany i przeznaczony na szkołę. Obiekt otacza niewielki park.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon