Długie Nowe

Opublikowano w dniu 2017.03.21 przez Administrator Strony - Urząd Gminy Święciechowa

Wieś leży przy drodze krajowej nr 12, nad Krzyckim Rowem. Do 1939 r. była to wieś nadgraniczna. Dawna granica państwowa ustanowiona Traktatem Wersalskim przebiegała tak, jak obecna granica województw:

wielkopolskiego i
lubuskiego. Długie Nowe podobnie jak wiele innych wielkopolskich wsi
przeżyło w końcówce XIX wieku napływ ludności niemieckiej. Był to efekt
polityki osiedleńczej pruskiego zaborcy.

We wsi zachował się dawny cmentarz ewangelicki.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon