Trzebiny

TRZEBINY ?Trzebiny - wieś położona na płd.-zach. od Święciechowy, nad Kopanmicą (Rów Krzycki) Na
przestrzeni wieków nazwa miejscowości brzmiała: Trebino, Traebchen, Screbin, Schrebin, Trzebinia , niem.

TRZEBINY - wymieniono po raz pierwszy w źródłach w roku 1360 jako własność Wierzbięty z Trzebin. Istniała tu już w 1421 r. kaplica (oratorium) z latarią nieznanej fundacji, wybudowana zapewne w XIV w. W 1566 r. Trzebiny należały do Krzysztofa Trzebińskiego, następnie do Przybyszewskich. Zleceniodawcą budowy pałacu był Melchior Gurowski, starosta kościański i kasztelan poznański. Trzebiny wniosła mu w wianie
poślubiona w 1676 r. Krystyna Przybyszewska.

Przyjmuje się, że budowa pałacu rozpoczęta została około 1690 r. Miała być wyrazem aspiracji Gurowskiego zmierzającego do wyższych zaszczytów. W XVIII w. wieś odziedziczył gen. Jan Lipski z Długiego Starego, w poł. XIX w. Trzebiny nabyła rodzina von Leesen. Następnymi dziedzicami byli: Georg Heinrich (od 1863 r.) , Carl Ferdinand August (od 1902 r. ) , Erberhard z żoną Friedą z d. von Slichtyng. Własnością rodziny Lessen majętność wraz z folwarkiem Piotrowice pozostała do końca II wojny światowej.

Przyjmuje się, że budowa pałacu rozpoczęta została około 1690 r. Miała być wyrazem aspiracji Gurowskiego zmierzającego do wyższych zaszczytów. Pałac w Trzebinach stanowi prostokątne w rzucie, trójtraktowe założenie z narożnymi, wysuniętymi przez dłuższe elewacje alkierzami. Przebudowany w XIX w. posiada obecnie mały dziedziniec pośrodku. Początkowo autorstwo projektu pałacu przypisywano Janowi Catenazziemu. Nowsze badania umiejscawiają projektanta w otoczeniu Rafała Leszczyńskiego, w którego służbie pozostawał Melchior Gurowski. ?Pałac poddany w latach 80-tych XX w. gruntownej renowacji - obecnie siedziba Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Warszawy. W Ośrodku znajdują się ekspozycje archeologiczne - dostępne zwiedzającym po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Pałac otacza park krajobrazowy o pow. 5 ha z wieloma interesującymi okazami dendrologicznymi. Na gruntach Trzebin liczne punkty osadnictwa pradziejowego.


Stopka