Rowerzysta na pustej drodze

Szlaki rowerowe

ŚWIĘCIECHOWA HISTORYCZNE DRÓŻKI I

Długość trasy: 21,3 km

Kolor trasy: jasnoniebieski

Przebieg: Święciechowa –Trzebiny – Niechłód – Gołanice – Krzycko małe – Święciechowa

Trasa łatwa, wiodąca głównie starymi szlakami komunikacyjnymi, które przetrwały niekiedy od średniowiecza. Wycieczkę rozpoczynamy z Rynku w Święciechowie jednej z najstarszych miejscowości regionu leszczyńskiego/1333/. Na Rynku pomnik Walczącym o Niepodległość oraz charakterystyczny moment tzw. Os Ziemi wiążący się z miejscową legendą. Skręcamy w kierunku Niechłodu a za sadem w owocową, potem dębową aleję na Długie Stare. Droga prowadzi trochę pod górę – na kulminacji skręcamy w prawo i dębową aleją zjeżdżamy do Trzebin. Przy Krzyżu możemy odbić w lewo i podziwiać park i pałac w Trzebinach / zwiedzanie ekspozycji po uprzednim umówieniu telefonicznym/. Spod krzyża asfaltem do centrum wsi gdzie wybieramy lewą odnogę drogi. Po chwili wjeżdżamy w kompleks leśny / droga miejscami piaszczysta/. Znaki prowadzą nas do Niechłodu, najstarszej miejscowości w gminie, jedziemy wzdłuż zabudowań do skrzyżowania z drogą powiatową. Przed nami drewniany kościół p.w. Narodzenia NMP z XVIII wieku a przy kościele okazały grobowiec rodziny Bojanowskich. Po przeciwnej stronie drogi XIX wieczny dwór otoczony parkiem, za którym skręcamy w lewo w brukową drogę / bruk na szczęście szybko się kończy/. Droga szczególnie urokliwa wiosną, otoczona kwitnącymi starymi wiśniami i gruszami wiedzie nas w kierunku Gołanic. Ostrożnie przekraczamy drogę powiatową i jedziemy przez Gołanice. Po lewej mijamy późnobarokowy kościół p.w. Św. Piotra i Pawła a po chwili dwór z pocz. XIXw. Kryty polskim dachem łamanym. Przed nami plaża nad jeziorem Krzyckim zaliczanym do Pojezierza Leszczyńsko – Krzywińskiego. Ponownie dojeżdżamy do drogi powiatowej i nią pokonujemy kilkaset metrów do skrzyżowania, gdzie skręcamy w lewo w stronę Krzycka Małego. Obok dyskoteki Kosmos skręcamy w prawo i jedziemy / lekko pod górę/ w kierunku widocznego w oddali kompleksu leśnego. Na kulminacji wybieramy prawą odnogę drogi i zjeżdżamy w kierunku doliny Lipówki. Przy żużlówce skręcamy w prawo a następnie w lewo, wzdłuż doliny, mając las po prawej stronie / w mokrych okresach roku może być wilgotno/. W pobliżu Święciechowy po lewej stronie „zwierzyniec” PP. Demskich. O ile gospodarze są na miejscu podziwiać można liczne ptaki oraz dzikie zwierzęta uratowane w różnych sytuacjach przez Właścicieli „zwierzyńca”. Dojeżdżamy do obwodnicy Święciechowy, przekraczamy ją i kontynujemy jazdę ul. Lipową, skręcamy w prawo i prawą odnogą owalnicy Święciechowy dojeżdżamy do Rynku.

ŚWIĘCIECHOWA HISTORYCZNE DRÓŻKI II

Długość trasy: 22,65 km

Kolor trasy: popielaty

Przebieg: Święciechowa – Niechłód – Długie Nowe – Długie Stare –Przybyszewo –Lasocice –Święciechowa

Trasa łatwa, dostępna również dla seniorów. Wyruszamy z Rynku w Święciechowie kierując się na Niechłód. Jedziemy asfaltową drogą ocienioną lipami. Mijamy Piotrowice, dojeżdżamy do Niechłodu. Przed nami jedyny w gminie drewniany kościół p.w. Wniebowstąpienia NMP i sala wiejska / dawna karczma/. Skręcamy w lewo i drogą asfaltową jedziemy pośród zabudowań. Droga przeradza się w żużlówkę i jedziemy nią w kierunku lasu. Ocienioną lasem drogą dojeżdżamy do dużego parkingu „Muchomor” w pobliżu Długiego Nowego. Parking przylega do drogi krajowej nr 12, którą musimy ostrożnie przekroczyć i za przepustem skręcamy w prawo również w żużlową drogę. Wśród pól i z rzadka rozsianych zabudowań tzw. Hubów jedziemy do Długiego Starego. Przy końcu wsi Długie Nowe grupa wysokiej zieleni wyznacza teren dawnego cmentarza ewangelickiego. Dojeżdżamy do Długiego Starego, skręcamy w prawo i po chwili obok zabudowań Mieszalni Pasz w lewo. Stosunkowo ostry zjazd i dojeżdżamy do rozwidlenia – na wprost domostwo dróżnika. My skręcamy lekko w lewo na przejazd kolejowy linii Leszno –Głogów. Droga obrośnięta drzewami i krzewami tzw. Dawny trakt cesarski wiedzie nas wzdłuż doliny Rowu Polskiego. Dojeżdżamy do Przybyszewa, mijamy figurkę / tutaj możemy odbić w prawo i zwiedzić pałac należący do Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania/ skręcamy w lewo i drogą asfaltową przez Lasocice wracamy do Święciechowy. Po drodze ponownie przekraczamy linię kolejową / w Lasocicach z zaporami/ i drogę krajową nr 12.

ŚWIĘCIECHOWA HISTORYCZNE DRÓŻKI III

Długość trasy: 26,4 km

Kolor trasy: żółty

Przebieg: Święciechowa –Strzyżewice –Henrykowo –Przybyszewo –Długie Stare –Trzebiny –Święciechowa

Trasa łatwa. Wyruszamy z Rynku w Święciechowie w kierunku Leszna. Na wysokości ogródków działkowych skręcamy w prawo wzdłuż działek a następnie lotniska / ul. Kosmonautów/ jedziemy w kierunku Strzyżewic / trasa nr 15/. Na płycie lotniska często możemy obserwować treningi bądź zawody szybowcowe i baloniarskie. Za stacją meteo skręcamy w lewo w drogę gruntową a następnie za przepustem w prawo. Dojeżdżamy do drogi krajowej nr 12. Przechodzimy na drugą stronę i dalej za znakami szlaku nr 15 jedziemy do przejazdu kolejowego w Strzyżewicach. Za przejazdem skręcamy w prawo i drogą asfaltową, zakręcającą co kilkaset metrów pod kątem prostym jedziemy do Henrykowa. Przed nami Dolina Rowu Polskiego pełna łąk poprzecinanych rowami melioracyjnymi. Skręcając w lewo i ponownie w lewo w drogę Leszno –Góra dojeżdżamy do leśniczówki Książęcy Las. Za leśniczówką skręcamy w prawo i tzw. Cesarskim traktem dojeżdżamy do przejazdu kolejowego linii Poznań –Wrocław gdzie spotkamy żółte znaki szlaku nr 11, który kieruje nas do Rydzyny. Długi odcinek leśny trasy pozwala na obserwację przyrody i pełny relaks. O ile nie planujemy wycieczki do Rydzyny w Henrykowie skręcamy w prawo i wzdłuż zabudowań wyjeżdżamy w kierunku Przybyszewa. Wygodna choć gruntowa droga wiedzie równolegle do Rowu Polskiego, początkowo przez zagajniki i łąki. Okolica ta jest ostoją zwierzyny, przebiec nam drogę może jeleń, dzik lub sarna. Na skraju lasu miejsce odpoczynku. U stóp ok. 300 letniego dębu kapliczka św. Huberta patrona myśliwych oraz miejsce na ognisko z ławeczkami. Pragnąc je rozpalić pamiętajmy o powiadomieniu Nadleśnictwa w Karczmie Borowej oraz o konieczności nazbierania chrustu dla następnych chętnych. Droga wiedzie nas lasem do Przybyszewa. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo. Mijamy hotel Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania ulokowany w XIX wiecznym pałacu. Obok figury NMP skręcamy w lewo i na rozwidleniu w prawo. Przekraczamy linię kolejową i tzw. Aleją Jabłonkową jedziemy w kierunku Długiego Starego. Droga jest szeroka ale często wykorzystywana przez rolników stąd w bardziej mokrych okresach równoważy widok tunelu kwitnących tarnin i drzew owocowych a późnym latem i jesienią owoców, które możemy zerwać prosto z drzewa. Droga z gruntowej przeradza się w asfaltową i na krzyżówce skręcamy w prawo. Po lewej stronie mijamy świetlicę wiejską ulokowaną w przedwojennej restauracji a następnie kościół p.w. Św. Marcina. Za plebanią przy drodze ogólnodostępny plac zabaw gdzie najmłodsi mogą skorzystać z innej formy aktywności fizycznej a dorośli odpocząć wśród zieleni. Przekraczamy drogę krajową nr 12. Za potężnym ceglanym murem z XIX wieczny pałac obecnie Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W parku rośnie pomnikowy okaz kasztanowca białego, podziwiać można również okazałe dęby i platany. Ulicą Jesienną jedziemy do końca wsi a następnie skręcamy w lewo. Zabytkową / wpisaną do rejestru zabytków/ aleją jesionów, dębów i lip zjeżdżamy w kierunku Trzebin. Możemy tutaj zwiedzić barokowy pałac z ekspozycją archeologiczną / dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/ oraz odpocząć w pięknie utrzymanym parku włoskim z częścią regularną. Jedziemy wzdłuż parku do krzyża gdzie skręcamy w prawo i aleją dębową/ niestety miejscami piaszczystą/ kierujemy się lekko pod górę do drogi żużlowej. Skręcamy w lewo i aleja dębowa potem śliwkowa oraz sad prowadzą nas do asfaltu. Skręcamy w prawo i droga doprowadza nas do Rynku w Święciechowie skąd rozpoczęliśmy wycieczkę.

ŚWIĘCIECHOWA HISTORYCZNE DRÓŻKI trasa łącznikowa do Mórkowa

Długość trasy: 7,2 km i ew. z powrotem ca 7,0 km

Kolor trasy: oliwkowy

Przebieg: Święciechowa –Mórkowo –Święciechowa

Trasa niedługa i malownicza. Wyruszamy ze Święciechowy ul. Lipową do obwodnicy. Przekraczamy ją i jedziemy prawa stroną rozległej, pełnej kwiecia doliny Lipówki. Obok zrujnowanego budynku skręcamy w prawo pod górę i dojeżdżamy do historycznej drogi Święciechowa –Śmigiel. Lasy i łąki towarzyszą nam przez większą część wycieczki. Dojeżdżamy do linii kolejowej Leszno –Wolsztyn –w pobliżu miejsce odpoczynku i znaki trasy nr 18 Leszno –Boszkowo. Kierujemy się na Boszkowo, po kilkuset metrach, szlaki rozwidlają się –my kierujemy się na północ. Należy uważać- w tym dużym kompleksie leśnym trwają przecinki i gruntowa nawierzchnia drogi może być mocno zryta. Skręcamy w lewo w kierunku źródliska Samicy i pokonujemy ostrym i krętym jarem zbocze doliny /uwaga na piach/.Piękny widok nagradza nam konieczność wspinaczki na drugą stronę doliny. Na kulminacji las się kończy i w oddali widzimy Mórkowo. Obok krzyża spotykamy znaki szlaku nr 17. Możemy pojechać ulicą nieco dalej i za znakami szlaku nr 16 dotrzeć do Lipna. Powrót do Święciechowy tzw. Drogą nad lasem/ las mamy po prawej stronie/. Dojeżdżamy do obwodnicy i w prawo drogą serwisową dojeżdżamy do ul. Lipowej.


TRASA LESZNO –DOMINICE / fragment przez gminę Święciechowa

Długość trasy: /przez gminę Święciechowa/ 15,6 km – do Zbarzewa

Przebieg: Leszno –Strzyżewice –Ogrody –Trzebiny –Niechłód –Zbarzewo – ścieżka Nadleśnictwa Włoszakowice do L. Mścigniew, historyczna droga do L. Papiernia i dalej Dominice

Wycieczkę rozpoczynamy w Lesznie od ulicy Wolińskiej. Zjeżdżamy w lewo w drogę gruntową, w stronę dużego budynku gospodarczego i Strzyżewic. Mijamy zabudowania mieszkalne/ po lewej XIX wieczny dwór obecnie siedziba gospodarstwa rolnego/ i za przepustem skręcamy w prawo. Wzdłuż płyty lotniska jedziemy do tzw. Silosów, gdzie skręcamy w lewo w kierunku lasku zwanego Koreą. Szeroka droga prowadzi nas do przepustu. To obszar dawnego folwarku Mądzin. Skręcamy w lewo i przez kolejny lasek dojeżdżamy do drogi Święciechowa –Lasocice. Utrzymując cały czas kierunek zachodni docieramy do Ogrodów – dzisiaj maleńkiej wioski, w średniowieczu siedziby potężnej parafii. Żużlówka, asfalt, bruk a następnie droga gruntowa prowadzą nas do Trzebin. Przecinamy szeroką drogę żużlową Długie Stare –Święciechowa i wśród pól zjeżdżamy pod bramę pałacu w Trzebinach. Pięknie utrzymany park zaprasza do odpoczynku /ca 9,0 km od ul. Wolińskiej/. Przez las za znakami /H.D.I/ docieramy do Niechłodu. Na skrzyżowaniu obok świetlicy wiejskiej – dawnej karczmy jedziemy w lewo asfaltem w kierunku Zbarzewa.

Mapa szlaków rowerowych

Stopka