tekst/opis w artykule

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklaracje będzie można składać w formie elektronicznej – przy pomocy profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu – bądź w formie papierowej, osobiście lub wysyłając wypełniony formularz listownie do Urzędu Gminy w Święciechowie.

Załączniki
TytułTypRozmiarDataDodał
ULOTKA ZARZĄDCY (ULOTKA-ZARZĄDCY.pdf)pdf1.56 MiB2022.03.29 12:22Sandra Sztor
Deklaracja A budynki mieszkalne (Deklaracja-A-budynki-mieszkalne.pdf)pdf259.67 KiB2022.04.20 11:10Sandra Sztor
Deklaracja B budynki niemieszkalne 1 (Deklaracja-B-budynki-niemieszkalne-1.pdf)pdf289.42 KiB2022.04.20 11:11Sandra Sztor

Stopka