Logotyp gminy Święciechowa

Zebrania wiejskie

Uprzejmie informujemy, iż zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Święciechowa odbywają się od godz. 19:30 po przeprowadzonych wyborach na Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich które trwają od godz. 17:00 - 19:00

Harmonogram najbliższych wyborów oraz zebrań wiejskich:

Krzycko Małe - 15.03.2023 r.

Lasocice - Ogrody - 16.03.2023 r.

Długie Nowe - 20.03.2023 r.

Trzebiny - 21.03.2023 r.

Gołanice - 22.03.2023 r.

Przybyszewo - 23.03.2023 r.

Święciechowa - 27.03.2023 r.

Niechłód - 17.04.2023 r.

Wybory oraz zebrania wiejskie odbyły się już w sołectwie: Henrykowo, Strzyżewice, Długie Stare oraz Piotrowice.

W przeprowadzonych już wyborach Sołtysem wsi:

- Henrykowo został Pan Jacek Senftleben,

- Strzyżewice został Pan Krzysztof Kołacki,

- Długie Stare została Pani Anna Urbańska,

- Piotrowice został Pan Hieronim Warliński. 


Stopka