Logotyp Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

1.Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny6:00  rano (dotyczy to również zbiórek objazdowych).
2.Worki z odpadami segregowanymi powinny być  pełne  i   zawiązane.
3.Pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady   muszą być podpisane  adresem nieruchomości.
4.Odpady komunalne zmieszanei BIO   odbierane są z pojemników, odpady segregowane odbierane są z worków.

Miejscowości : Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Ogrody, Piotrowice, Przybyszewo, Święciechowa, Trzebiny, Henrykowo, Książęcy Las

Data zbiórki : 22 czerwiec 2022 r.


Stopka