Logotyp gminy Święciechowa

Zawiadomienie Wójta Gminy o prowadzonych konsultacjach

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA

z dnia 10 maja 2022 roku.

Na podstawie art. 5a ust. 1, w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 8 Nr VII/53/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 286 poz. 4598) oraz Zarządzenia Nr 0050/34/2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami poszczególnych sołectw konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu danego sołectwa zgodnie z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie statutów sołectw Gminy Święciechowa.

Wójt Gminy Święciechowazaprasza mieszkańców wszystkich sołectw do konsultacji,

których przedmiotem jest zmiana statutu każdego z 12 sołectw zgodnie z projektem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie statutów sołectw Gminy Święciechowa.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17 do 24 maja 2022 roku.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców poszczególnych sołectw dotyczącej projektu zmiany statutu danego sołectwa.

Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i przeprowadza się je na terenie każdego z sołectw gminy Święciechowa. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy Święciechowa.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiet skierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wzór formularza ankiety stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Formularz ankiety jest opublikowany na stronie internetowej Gminy Święciechowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Święciechowie, a także dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie.


Załączniki
TytułTypRozmiarDataDodał
Ankiety (Ankiety.doc)word104.50 KiB2022.05.11 14:08Sandra Sztor
Projekt uchwały (Projekt-uchwały.doc)word53.50 KiB2022.05.11 14:08Sandra Sztor

Stopka