Ujęcie ulicy Zielonej po zakończonych pracach 

Zakończono prace na ul. Zielonej w Święciechowie

Zakończono prace nad pierwszą z czterech ulic podpisanej umowy pn. ,, Budowa dróg ul. Zielonej i Lipowej w Święciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych''

Wykonawcą inwestycji była firma POLKOP Paweł Poloch reprezentowaną przez Annę Poloch ( Pełnomocnika ) z siedzibą w Lesznie.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi wraz z odwodnieniem.

Łączny koszt inwestycji brutto na wszystkie ulice : 1 175 743,16 zł

Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.


Stopka