Logotyp gminy Święciechowa

XLVII SESJA RADY GMINY

22 września 2022 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się

XLVII SESJA RADY GMINY

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Projekty uchwał:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032,
  • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
  • w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Piotrowice z przeznaczeniem pod drogę,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Święciechowa.

  4. Wolne głosy i wnioski.

  5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

  6. Zakończenie.


  Stopka