Logotyp gminy Święciechowa

Wykaz działki gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Lasocicach


Stopka