Logotyp gminy Święciechowa

WYBORY SOŁECKIE NA TERENIE GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy Święciechowa z dnia 2 stycznia 2023 r. w najbliższym czasie we wszystkich sołectwach naszej gminy odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich.

Dla każdej miejscowości określono odrębny kalendarz wyborczy, który określa m.in. terminy zgłaszania kandydatów na członków sołeckiej komisji wyborczej, kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej oraz przeprowadzenia głosowania. Poniżej tabela z najważniejszymi terminami:

Sołectwo

Termin zgłaszania kandydatów

Termin wyborów

Henrykowo

06.02.2023 r.

06.03.2023 r.

Strzyżewice

07.02.2023 r.

07.03.2023 r.

Długie Stare

07.02.2023 r.

08.03.2023 r.

Piotrowice

07.02.2023 r.

09.03.2023 r.

Krzycko Małe

14.02.2023 r.

15.03.2023 r.

Lasocice - Ogrody

14.02.2023 r.

16.03.2023 r.

Długie Nowe

20.02.2023 r.

20 .03.2023 r.

Trzebiny

21.02.2023 r.

21.03.2023 r.

Gołanice

21.02.2023 r.

22.03.2023 r.

Przybyszewo

21.02.2023 r.

23.03.2023 r.

Święciechowa

27.02.2023 r.

27.03.2023 r.

Niechłód

14.03.2023 r.

17.04.2023 r.

Mówi się, że Sołtys to człowiek orkiestra a nawet menadżer potrafiący przekuwać pomysły w rzeczywistość. Kojarzone z funkcją sołtysa zadania w postaci przekazywania kurend czy dostarczania nakazów podatkowych to tylko ułamek obowiązków jakim musi sprostać dobry gospodarz wsi. Dziś sołecka działalność dotyka wszystkich obszarów życia - od spraw społecznych, przez infrastrukturę, aż po wydarzenia kulturalne i sportowe. Nie będzie stwierdzeniem na wyrost, że funkcja sołtysa to w zasadzie misja – dlatego na sołtysów wybiera się ludzi cieszących się autorytetem, często tak zwanych społeczników, którzy czują się związani ze swoimi miejscowościami, potrafiących wysłuchać swoich mieszkańców a jednocześnie odpornych na krytykę, bo przecież nie wszyscy są zadowoleni z jego pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a objęciem tej jakże ważnej funkcji lub znasz osobę, która idealnie wpasowuje się w opis sołtysa, zgłoś się do Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a, pok. nr 8.

W celu uzyskania szerszej informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 655 333 519 lub mailowy: bipsw@swieciechowa.pl

Kliknij aby zapoznać się z Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej.


Stopka