Plakat informacyjny 

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

Głos należy do Ciebie

KALENDARZ WYBORCZY

od 12 - 15 września 2022 roku ( do godz. 14:00 ) - zgłaszanie się osób posiadających bierne i czynne prawo wyborcze jako kandydaci na członków komisji wyborczej

od 19 - 23 września 2022 roku - zgłaszanie kandydatów na Radnych

3 października 2022 roku ( godz. 08:00 - 18:00 ) - głosowanie w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a

4 października 2022 roku ( godz. 10:00 - 11:00 ) - głosowanie w lokalu wyborczym w siedzibie Szkoły Podstawowej w Święciechowie ul. Szkolna 15

5 października 2022 roku ( godz. 10:00 - 11:00 ) - głosowanie w lokalu wyborczym w siedzibie Szkoły Podstawowej w Lasocicach ul. Szkolna 13

6 października 2022 roku ( godz. 10:00 - 11:00 ) - głosowanie w lokalu wyborczym w siedzibie Szkoły Podstawowej w Długiem Starem ul. Leszczyńska 1

7 października 2022 roku ( godz. 07:00 - 15:00 ) - głosowanie w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE !

Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa jest reprezentacją młodzieży w wieku od 13 - 20 lat mieszkająca na terenie gminy.

Młodzieżowa Rada liczy od 10-15 Radnych, w zależności od liczby kandydatów.

Kadencja Młodzieżowego Radnego trwa 2 lata.

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny oraz działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. 


Stopka