Ujęcie podczas prac. Równiarka równa asfalt 

W Długiem Starem dobiega końca budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Dobiega końca budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Granicznej w Długiem Starem.

Zakres zadania obejmuje  przebudowę drogi na odcinku o długości – 598,0 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Koszt inwestycji wynosi 860.023,40 zł brutto z czego kwotę 193.375,00 zł pozyskano w formie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.


Stopka