Uroczyste otwarcie Przedszkola Samorządowego w Święciechowie

1 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola Samorządowego w Święciechowie.

1 września 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola Samorządowego w Święciechowie.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; Czesław Kruczek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego; Marek Lorych, wójt gminy Święciechowa; Jan Dutka, Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa, Maria Marczyńska, Dyrektor Przedszkola w Święciechowie; Agnieszka Buszewicz, przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola; Piotr Giera, właściciel firmy budowlanej, wykonawcy budynku oraz przedszkolaki Julia, Kacper i Jakub Tomczak.

Serdecznie zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia.

Źródło zdjęć: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

Logotypy Funduszu Europejskiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska

Stopka