Zdjęcie z podpisania umowy. Trzymają w ręku umowe obok włodarze i wykonawcy 

Umowa na przebudowę ul. Lotniczej w Strzyżewicach podpisana

Spółka Strabag podpisała umowę na przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej - ul. Lotniczej w Strzyżewicach w gminie Święciechowa.

Ul. Lotnicza w Strzyżewicach zostanie przebudowana na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Zakres prac obejmuje przebudowę chodnika i zjazdów na posesje, wymianę krawężników, regulację wysokościowa istniejących studni i wpustów kanalizacyjnych oraz częściowe sfrezowanie nawierzchni bitumicznej i ułożenie warstwy naprawczej asfaltu.

Najtańszą ofertę w przetargu złożyła spółka Strabag – 795 tys. zł. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Dariusz Pasterkiewicz – przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Wydmucha - podpisali dziś umowę z pełnomocnikiem spółki Strabag Karolem Gawrońskim. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli także starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski, wójt gminy Święciechowa Marek Lorych i kierownik budowy Bartosz Nowakowski.

Inwestycja o wartości blisko 800 tys. zł zostanie dofinansowana przez gminę Święciechowa kwotą 300 tys. zł, resztę kosztów poniesie powiat leszczyński. Termin wykonania prac to 15 grudnia br.

Tegoroczne roboty będą kontynuacją prac z 2021 r. Wówczas zmodernizowana została droga powiatowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Góra przez Henrykowo do przejazdu kolejowego w Strzyżewicach (5,3 km). Najbardziej zniszczony odcinek (1,3 km od wiaduktu S5 do przepustu drogowego) został przebudowany przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie z kolei wyremontowała zniszczone fragmenty jezdni i poboczy pozostałych dwóch odcinków tej drogi: od przejazdu kolejowego w Strzyżewicach do wiaduktu oraz od przepustu do skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Góra. Oba te odcinki zostały następnie wyremontowane metodą podwójnego powierzchniowego utrwalania nawierzchni bitumicznej.

Źródło: www.powiat-leszczynski.pl


Stopka